December 01, 2014

24-30 November 2014 Ukraine: Weekly Highlights - NATO does not object to the Ukraine's accession to the Alliance

НАТО не против вступления Украины в Альянс

24-30 November 2014 Weekly Highlights by the “Digests & Analytics Ukraine” News Agency

The Ukrainian Parliament has started its work; the Speaker and the Prime Minister have been elected. NATO does not object to the Ukraine's accession to the Alliance. The USA and the EU are interested in the reforms in Ukraine. World oil prices dropped to a five-year low. Fierce battles for the Donetsk airport are continuing.

2014/11/30 Ucraina: I principali eventi e temi del giorno - Coordinatore della coalizione eletto ex ministro dell'Interno Lutsenko

Координатором парламентской коалиции избран бывший министр внутренних дел Луценко

Grandi eventi e argomenti del giorno 2014/11/30 dall'agenzia di stampa "Digest e Analytics - Ucraina"

Argomenti del giorno 

Coordinatore della coalizione eletto ex ministro dell'Interno Lutsenko. Non interrompe il combattimento pesante all'aeroporto di Donetsk. Patriarca di Costantinopoli e il Papa ha invitato le parti a raggiungere la pace in Ucraina. Russia considera la Crimea occupata come la zona del economica libera.

24-30.11.2014 Україна: Головні теми тижня - НАТО не проти вступу України до Альянсу

НАТО не против вступления Украины в Альянс

Головні теми тижня 24-30 листопада 2014 від інформаційного агентства "Дайджести та Аналітика Україна"

Верховна Рада розпочала свою роботу, обрано спікера та прем'єр-міністра. НАТО не проти вступу України до Альянсу. США та ЄС зацікавлені в реформах в Україні. Світові ціни на нафту впали до п'ятирічного мінімуму. Тривають жорстокі бої за Донецький аеропорт.

24-30.11.2014 Украина: Главные темы недели - НАТО не против вступления Украины в Альянс

НАТО не против вступления Украины в Альянс

Главные темы недели 24-30 ноября 2014 от информационного агентства “Дайджесты и Аналитика Украина” 

Верховная Рада начала свою работу, избраны спикер и премьер-министр. НАТО не против вступления Украины в Альянс. США и ЕС заинтересованы в реформах в Украине. Мировые цены на нефть рухнули до пятилетнего минимума. Продолжаются жестокие бои за Донецкий аэропорт.

30.11.2014 Оцінка військової загрози Україні з боку збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації

Оценка военной угрозы Украине со стороны вооруженных сил РБ и РФ

Оцінка військової загрози Україні з боку збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації

Олексанр Воїнов, Вадим Хомаха, “ДАУ”
Республіка Білорусь поступово стає платформою для розгортання сил Росії, яка розв'язала на міждержавному рівні проблему збільшення своєї військової присутності на білоруській території. Однак, на нашу думку, РБ не може служити повноцінним плацдармом вторгнення збройних сил Росії на українську територію та не готова вести самостійні бойові дії проти України. При цьому можливе локальне використання окремих частин і з'єднань сил спеціальних операцій, розгорнутих на території РБ.

2014.11.30 - Оценка военной угрозы Украине со стороны вооруженных сил РБ и РФ

Оценка военной угрозы Украине со стороны вооруженных сил РБ и РФ

Оценка военной угрозы Украине со стороны вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации


Александр Воинов, Вадим Хомаха, “DAU”


Республика Беларусь постепенно становится платформой для развертывания сил России, которая решила на межгосударственном уровне проблему увеличения своего военного присутствия на территории РБ. Однако, по нашему мнению, РБ не может служить полноценным плацдармом вторжения вооруженных сил России на украинскую территорию и не готова вести самостоятельные боевые действия против Украины. При этом возможно локальное использование отдельных частей и соединений сил специальных операций, развернутых на территории РБ.

30.11.2014 Україна: Головні теми доби - Екс-міністра Луценка обрано координатором парламентської коаліції

Координатором парламентской коалиции избран бывший министр внутренних дел Луценко

Головні події і теми дня 30.11.2014 від інформаційного агентства "Дайджести та Аналітика Україна"

Теми дня 

Координатором парламентської коаліції обрано колишнього міністра внутрішніх справ Луценка. Не припиняються важкі бої за Донецький аеропорт. Патріарх Константинопольський і Папа Римський закликали сторони до досягнення миру в Україні. Росія вважає окупований Крим вільною економічною зоною.

30.11.2014 Украина: Главные темы дня - Координатором парламентской коалиции избран бывший министр внутренних дел Луценко

Координатором парламентской коалиции избран бывший министр внутренних дел Луценко

Главные события и темы дня 30.11.2014 от информационного агентства “Дайджесты и Аналитика Украина”

Темы дня

Координатором парламентской коалиции избран бывший министр внутренних дел Луценко. Не прекращаются тяжелые бои за Донецкий аэропорт. Патриарх Константинопольский и Папа Римский призвали стороны к достижению мира в Украине. Россия считает оккупированный  Крым свободной экономической зоной.