July 26, 2014

25/07/2014 Daily Highlights by “Digests & Analytics Ukraine” News Agency

Ukrainian military troops advanced to the outskirts of Gorlivka

Ukraine

 • Verkhovna Rada refused to vote for initiatives submitted by both the Government and the President, concerning reorganization of the gas transport system, amendments to the Tax Code and suggestions to increase military spending. Budget amendments will be considered during a special session of the Parliament on July 31, as well as admission of Australian police to the territory of Ukraine and and resignation of the Prime Minister Yatsenyuk. President Poroshenko consider working with the current Government of Ukraine. Appointment of the vice-premier minister Groisman as Acting Prime Minister have been published at the governmental portal.
 • Broadcasting of four Russian channels namely, RTR Planeta, Russia-24, NTV and TV-World Center-International, have been banned on the territory of Ukraine by the National Council for Television and Radio. These channels had been spreading false information about the situation in Ukraine, thats non compliant to the laws of Ukraine on Information, on TV Broadcasting and to the the European Convention on Transfrontier Broadcasting.

Хроніка подій дня 25.07.2014 від інформаційного агентства "Дайджести і Аналітика Україна"

Українська армія підійшла до околиці Горлівки

В Україні

 • Верховна Рада відмовилася розглядати урядові та президенстські законопроекти про реорганізацію ГТС, про внесення змін до Податкового кодексу і про збільшення фінансування армії. Законопроекти щодо змін бюджету будуть розглянуті на позачерговому засіданні парламенту 31 липня, разом з питанням допуску на територію України поліцейських з Австралії і заявою про відставку прем'єр-міністра Яценюка.
  Президент Порошенко розраховує на продовження роботи з кабінетом міністрів України в його нинішньому складі
  На урядовому порталі опубліковано розпорядження кабінету міністрів про призначення віце-прем'єра Гройсмана виконуючим обов'язки прем'єр-міністра.
 • Нацрада з телебачення і радіомовлення заборонила трансляцію чотирьох російських телеканалів - РТР Планета, Росія-24, НТВ-Мир і ТВ-Центр-International. Ними зафіксовано розповсюдження неправдивої інформації про ситуацію в Україні, що суперечить законам України про інформацію, про телерадіомовлення та Європейській конвенції про транскордонне мовлення.

Хроника событий дня 25.07.2014 от информационного агентства “Дайджесты и Аналитика Украина”

Украинские войска выдвинулись к окраинам Горловки
В Украине
 • Верховная Рада отказалась рассматривать правительственные и президентские законопроекты о реорганизации ГТС, о внесении изменений в Налоговый кодекс и об увеличении финансирования армии. Законопроекты по изменению бюджета будут рассмотрены на внеочередном заседании парламента 31 июля, вместе с вопросом допуска на территорию Украины полицейских из Австралии и заявлением об отставке премьер-министра Яценюка.
  Президент Порошенко рассчитывает на продолжение работы с кабинетом министров Украины в его нынешнем составе
  На правительственном портале опубликовано распоряжение кабинета министров о назначении вице-премьера Гройсмана исполняющим обязанности премьер-министра.
 • Нацсовет по телевидению и радиовещанию запретил трансляцию четырех российских телеканалов - РТР Планета, Россия-24, НТВ-Мир и ТВ-Центр-International. Ими зафиксировано распространение заведомо ложной информации о ситуации в Украине, что противоречит законам Украины об информации, о телерадиовещании и Европейской конвенции о трансграничном вещании.