July 15, 2014

14/07/2014 Daily Highlights by “Digests & Analytics Ukraine” News Agency


Ukraine


 • Archbishop of Moscow and Russia, Kirill has no plans to visit Kiev during the celebration of the anniversary of the Kievan Rus' Baptism and during the Council of Bishops of the Ukrainian Orthodox Church (UOC), aimed to elect a new Archbishop of the UOC planned on August 13, due to provocations.
 • Official exchange rates of Ukrainian Hryvnya (UAH) have been stable, as set by the National Bank of Ukraine: 11.69 UAU / 1$, 16.90 USD / 1€ and 3,43 UAH / 10 RUR (-2 kopecks).
 • President of Ukraine Mr. Poroshenko held a meeting with security and defense agencies, focused on counter-terrorism operation, where warfare tactics in Donbas have been discussed and decision to continue the active phase of the operation announced.
 • Minister of Interior Affairs, Mr. Avakov announced dismissal of 585 police officers, accused of collaborationism with terrorists.
 • Mr. Poroshenko downsized the Presidential Administration staff by more than 100 people.
 • Kharkov court arrested former mayor of Slovyansk Mrs Stepa for the period of investigation for 2 months. It is incriminated crimes under article 110 of the Criminal code of Ukraine “encroachment on territorial integrity and inviolability of Ukraine”.

Хроніка дня 14.07.2014 від інформаційного агентства "Дайджести і Аналітика Україна"


В Україні

 • Патріарх Московський і всієї Русі Кирило не планує відвідувати Київ у період святкування Дня Хрещення Київської Русі і під час проведення Собору єпископів УПЦ, на якому обиратимуть нового Предстоятеля УПЦ, що відбудеться 13 серпня, у зв'язку з провокаціями.
 • Офіційні курси основних валют по відношенню до гривні, практично не змінилися і встановлені НБУ на рівні: 11,69 грн/$, 16,90 грн/€, 3,43 грн/10 руб (-2 коп).
 • Президент Порошенко провів нараду з керівництвом силових органів з питань проведення антитерористичної операції, в ході якого була прийнята тактика ведення військових дій в Донбасі і озвучено рішення про продовження активної фази операції.
 • Міністр внутрішніх справ Аваков оголосив про звільнення 585 співробітників міліції Донецькій області, яких обвинувачують у пособництві терористам.
 • Порошенко скоротив штат Адміністрації президента більше, ніж на 100 осіб.
 • Харківський суд заарештував колишнього мера Слов'янська Штепу на час проведення слідства на 2 місяці. Їй ставлять в провину злочин за статтею 110-ї Кримінального кодексу України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни.

Хроника дня 14.07.2014 от информационного агентства “Дайджесты и Аналитика Украина”


В Украине

 • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не планирует посещать Киев в период празднования Дня Крещения Киевской Руси и во время проведения Собора епископов УПЦ, на котором будут избирать нового Предстоятеля УПЦ, который состоится 13 августа в связи с провокациями.
 • Официальные курсы основных валют по отношению к гривне, практически не изменились и установлены НБУ на уровне: 11,69 грн/$, 16,90 грн/€, 3,43 грн/10 руб (-2 коп).
 • Президент Порошенко провел совещание с руководством силовых органов по вопросам проведения антитеррористической операции, в ходе которого была принята тактика ведения военных действий в Донбассе и озвучено решение о продолжении активной фазы операции.
 • Министр внутренних дел Аваков объявил об увольнении 585 сотрудников милиции Донецкой области, обвиняемых в пособничестве террористам.
 • Порошенко сократил штат Администрации президента более, чем на 100 человек.
 • Харьковский суд арестовал бывшего мэра Славянска Штепу на время проведения следствия на 2 месяца. Ей вменяют в вину преступления по статье 110-й Уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.