August 16, 2014

15.08.2014 Daily Highlights by “Digests & Analytics Ukraine” News Agency

International journalists evidenced Russian APCs cross ing Ukrainian border.
Ukraine
  • Financial Minister Shlapak stressed at the briefing, that major state lotteries «MSL», «Patriot», «UNL» are illegal and suggested to boycott them, as well as to legalize the gambling business, rationalizing this by need to fulfill the budget.
  • UAH exchange rate of slightly declined and keeps at the level of historical minimum: 13.13 UAH / 1$ (-4 cop), 17.57 UAH / 1€ (-8 cop), 3.64 UAH / 10 RUR (-3 cop). As mentioned by latest trading participants, NBU intervened under the Fx rate of 13.0 UAH / 1$. From 15th of August NBU will publish the status of the interbank currency exchange on its web site.

Хроніка подій дня 15.08.2014 від інформаційного агентства "Дайджести і Аналітика Україна

Іноземні журналісти зафіксували перетин російською військовою технікою кордону з Україною.

В Україні

  • Міністр фінансів Шлапак на брифінгу заявив, що діяльність найбільших операторів державних лотерей "МСЛ", "Патріот", "УНЛ" є незаконною і запропонував бойкотувати їх, а також легалізувати знову гральний бізнес, мотивуючи це наповненням доходів бюджету.
  • Курс гривні трохи опустився і тримається на рівні історичного мінімуму: 13,13 грн/$ (-4 коп), 17,57 грн/€ (-8 коп), 3,64 грн/10 руб (-3 коп). За заявою учасників ринку НБУ вийшов на торги з інтервенцією за курсом 13,0 грн/$. З 15.08 НБУ буде публікувати на своєму офіційному сайті інформацію про стан міжбанківського валютного ринку.

Хроника событий дня 15.08.2014 от информационного агентства “Дайджесты и Аналитика Украина

Иностранные журналисты зафиксировали пересечение российской военной техникой границы с Украиной.
В Украине
  • Министр финансов Шлапак на брифинге заявил, что деятельность крупнейших операторов государственных лотерей “МСЛ”, “Патриот”, “УНЛ” является незаконной и предложил бойкотировать их, а также легализовать снова игорный бизнес, мотивируя это наполнением доходов бюджета.
  • Курс гривны немного опустился и держится на уровне исторического минимума: 13,13 грн/$ (-4 коп), 17,57 грн/€ (-8  коп), 3,64 грн/10 руб (-3 коп). По заявлению участников рынка НБУ вышел на торги с интервенцией по курсу 13,0 грн/$. С 15.08 НБУ будет публиковать на своем официальном сайте информацию о состоянии межбанковского валютного рынка.