September 03, 2014

02.09.2014 Ukraine: Daily Highlights - Official position of Naftoaz in the negotiations with Gazprom has been announced while Russian troops invaded Ukraine

Deputy head of presidential administration Shymkiv informed, that more than 400 officials of the administration will be fired, as well as 22 Presidential advisory bodies  will be cut

02.09.2014 Daily Highlights by “Digests & Analytics Ukraine” News Agency


Ukrainian Army is engaged in heavy positional fights with terrorists advancing in Donbass, which are supported by Russian regular army. Ukrainian hryvnya has strengthened after a positive decision from IMF. Ukraine is preparing for tough negotiations with Gazprom and looking forward for decisive and real military support from Europe and NATO during the summits planned this week.

02.09.2014 Україна: Коротко про головне - Україна готується до вирішальних переговорів з Газпромом на тлі безперервних військових дій в Донбасі

Заместитель главы администрации президента Шимкив сообщил, что планируется  увольнение более 400 сотрудников администрации и сокращение 22 совещательных органов при президенте

Хроніка подій дня 02.09.14 від інформаційного агентства "Дайджести і Аналітика Україна"

Українська армія веде важкі позиційні бої з терористами, що ведуть наступ в Донбасі і яких підтримує регулярна російська армія. Гривня зміцнилася після позитивного рішення МВФ, Україна готується до важких переговорів з Газпромом і сподівається на рішучу та дієву підтримку Європи і НАТО на самітах, запланованих на кінець тижня.

02.09.2014 Украина: Коротко о главном - Украина готовится к решающим переговорам с Газпромом на фоне непрекращающихся военных действий в Донбассе

Заступник глави адміністрації президента Шимків повідомив, що планується звільнення більш, ніж 400 співробітників адміністрації і скорочення 22 дорадчих органів при президенті
Хроника событий дня 02.09.14  от информационного агентства “Дайджесты и Аналитика Украина”
Украинская армия ведет тяжелые позиционные бои c наступающими в Донбассе террористами, поддерживаемыми регулярной российской армией. Гривна укрепилась после позитивного решения МВФ, Украина готовится к тяжелым переговорам с Газпромом и надеется на решительную и действенную поддержку Европы и НАТО на саммитах, запланированных на конец недели.