September 17, 2014

16/09/2014 Ukraine: Daily Highlights - Verkhovna Rada ratified the association agreement with the EU, as well as legalized Donbass terrorists

Ускоренное принятие законов об особом статусе территорий восточной Украины и амнистии террористов раскололо украинское общество

16/09/2014 Daily Highlights from “Digests & Analytics Ukraine” News Agency

Fast adoption of legislations on special status of Donbass and on amnesty of terrorists has devided Ukrainian society. Situation could’t been softened even by the synchronous with the EU Parliament ratification of the association agreement with the EU and adoption of the Lustration law. At the same time, terrorists continue to attack Ukrainian army in all directions in Donbass.

16.09.2014 Україна: Коротко про головне - Верховна Рада ратифікувала угоду про асоціацію з ЄС і легалізувала терористів Донбасу

Ускоренное принятие законов об особом статусе территорий восточной Украины и амнистии террористов раскололо украинское общество.

Хроніка подій дня 16.09.2014 від інформаційного агентства "Дайджести і Аналітика Україна"

Прискорене прийняття законів про особливий статус територій східної України та амністії терористів розкололо українське суспільство. Пом'якшити наслідки не змогли навіть одночасна ратифікація з Європарламентом угоди про асоціацію з ЄС і прийняття закону про люстрацію. У той самий час терористи продовжують атаки позицій українських військ на всіх ділянках бойових дій у Донбасі.

16.09.2014 Украина: Коротко о главном - Верховная Рада ратифицировала ассоциацию с ЕС и легализовала террористов Донбасса

Verkhovna Rada ratified the association agreement with the EU, as well as legalized Donbass terrorists
Хроника событий дня 16.09.2014 от информационного агентства “Дайджесты и Аналитика Украина”

Ускоренное принятие законов об особом статусе территорий восточной Украины и амнистии террористов раскололо украинское общество. Смягчить последствия не смогли даже одновременная ратификация с Европарламентом соглашения об ассоциации с ЕС и принятие закона о люстрации. В то же время террористы продолжают атаки позиций украинских войск на всех участках боевых действий в Донбассе.