August 13, 2014

12.08.2014 Daily Highlights by “Digests & Analytics Ukraine” News Agency

"Humanitarian aid" convoy is approaching by the route not agreed with Ukraine.
Ukraine
 • Ukrainian Parliament adopted in first reading the law on sanctions, that in specialists opinion looks to be even worse than the analogous one, enforced during the Yanukovych rule, limiting citizens rights and going against the constitution. Second reading of the law on sanctions and lustration are planned by Verkhovna Rada on August 14th. Law on tax free regime for the humanitarian aid for Ukrainian Army was as well adopted in the first reading. Verkhovna Rada created in Crimea free economic zone for 10 years with special functioning regime, management of the zone will be conducted by the state management company. Also, by the legislative means, parliament changed the justice proceedings, prejudicial inquiry, use of weapons and detention order of the subjects, engaged in terrorism, on the territory, where there are combat actions. None of the options of the law on elections, provided by various deputies fractions, including the one with open lists, failed to be supported by sufficient amount of votes.

Хроніка подій дня 12.08.2014 від інформаційного агентства "Дайджести і Аналітика Україна"

Конвой з "гуманітарною допомогою" Росії йде по маршруту, який не узгоджений з Україною

В Україні

 • Депутати в першому читанні прийняли закон про санкції, який, на думку фахівців, гірше, ніж аналогічний закон, прийнятий під час правління Януковича, він обмежує права громадян і суперечить Конституції.
  Друге читання закону про санкції і люстрацію Верховна Рада планує розглянути 14 серпня.
  У першому читанні прийнято закон про звільнення від оподаткування благодійної допомоги армії.
  Верховна Рада створила в Криму вільну економічну зону терміном на 10 років із спеціальним режимом функціонування, Управління здійснюватиме державна керуюча компанія.
  Також законом було змінено режим здійснення правосуддя, досудового слідства, застосування зброї, і порядку затримання осіб, причетних до тероризму, на території, на якій йдуть військові дії.
  Жоден з варіантів закону про вибори, які були запропоновані депутатами різних фракцій, в тому числі, про відкриті списки, не набрав достатньої кількості голосів.

Хроника событий дня 12.08.2014 от информационного агентства “Дайджесты и Аналитика Украина”

Конвой с "гуманитарной помощью" России идет по маршруту, не согласованному с Украиной

В Украине

 • Депутаты в первом чтении приняли закон о санкциях, который, по мнению специалистов, хуже аналогичного закона, принятого во время правления Януковича, ограничивает права граждан и противоречит Конституции.
  Второе чтение закона о санкциях и люстрации Верховная Рада планирует рассмотреть 14 августа.
  В первом чтении принят закон об освобождении от налогообложения благотворительной помощи армии.
  Верховная Рада создала в Крыму свободную экономическую зону сроком на 10 лет со специальным режимом функционирования, Управление будет осуществлять государственная управляющая компания.
  Также законом был изменен режим осуществления правосудия, досудебного следствия, применения оружия, и порядка задержания лиц, причастных к терроризму, на территории, на которой идут военные действия.
  Ни один из вариантов закона о выборах, предложенных депутатами разных фракций, в том числе, об открытых списках, не набрал достаточного количества голосов.