August 06, 2014

05/08/2014 Daily Highlights by “Digests & Analytics Ukraine” News Agency

According to an official statement by the UN Committee for Refugees, as of August 1, number of internally displaced persons in Ukraine exceeded 117,000 people, more than 168,000 have crossed the border of Russia.

Ukraine

 • Pechersky District Court of Kyiv, based on the evidence submitted by the Prosecutor General of Ukraine, decided to arrest citizens of Russian Federation Zyuganov, Zhirinovsky, Shoigu, Tymchenko and Malofeeva for financing of terrorism and incitement to violate the territorial integrity of Ukraine.
 • National Bank of Ukraine (NBU) continue sharp devaluation of the national currency: 12.29 UAH / 1$ (-11 cop), 16.50 UAH / € (-19 cop), 3.45 UAH / 10 RUB 10 (-4 cop).During the day quotes fluctuated within the following ranges: 12,25-12,52 UAH / 1$ 16,39-16,70 UAH / 1€. NBU went on a stock exchange, but this haven’t brought down excessive demand for foreign currencies. The regulator explains the spike by political instability of the last week and hopes to replenish currency reserves from coming sales of agricultural producers.Market traders worked out applications for foreign currency purchases from July 31.
 • President Poroshenko appointed former secretary of the National Security & Defense Council, served during Kuchma times Vladimir Gorbulin, as director of the National Institute for Strategic Studies.
 • The state has decided to increase the capital of "Naftogaz" by 63 billion UAH to 96.6 billion UAH, ie three times, through issue of additional shares and confirmed state ownership. Financing of the transactions will be done through the exchange of sovereign bonds with a yield no higher than 14.3% per annum.

Хроніка подій дня 05.08.2014 від інформаційного агентства "Дайджести і Аналітика Україна"

Згідно з офіційною заявою комітету ООН у справах біженців, станом на 1 серпня кількість вимушених переселенців в Україні перевищило 117 тисяч чоловік, більше 168 тисяч перетнули кордон з Росією

В Україні

 • Печерський районний суд Києва на підставі доказів, наданих Генеральною прокуратурою України, постановив заарештувати громадян РФ Зюганова, Жириновського, Шойгу, Тимченко і Малофєєва за фінансування тероризму та заклики до порушення територіальної цілісності України.
 • НБУ продовжив різко знижувати курс національної валюти; 12,29 грн/$ (-11 коп), 16,50 грн/€(-19 коп), 3,45 грн/10 руб (-4 коп). Котирування протягом дня коливалися на рівні: 12,25-12,52 грн/$, 16,39-16,70 грн/€. НБУ вийшов на біржу, однак це не збило ажіотажний попит на валюту. Регулятор пояснює, що різкий стрибок пов'язаний з політичною нестабільністю минулого тижня і сподівається поповнити запаси валюти від продажу виручки сільгоспвиробниками. На торгах відпрацьовувалися заявки на покупку валюти від 31 липня.
 • Президент Порошенко призначив екс-секретаря РНБО часів Кучми Володимира Горбуліна директором Національного інституту стратегічних досліджень.
 • Держава вирішила збільшити статутний капітал НАК "Нафтогаз" на 63 млрд грн до 96,6 млрд грн, тобто в три рази, шляхом випуску додаткових акцій із збереженням права власності у держави. Фінансування операції буде зроблено шляхом обміну на облігації внутрішньої державної позики з прибутковістю не вище 14.3% річних.

Хроника событий дня 05.08.2014 от информационного агентства “Дайджесты и Аналитика Украина”

Комитет ООН по вопросам беженцев зафиксировал 117 тысяч временно перемещенных лиц в Украине и 168 тысяч - перешедших через границу с Россией

В Украине

 • Печерский районный суд Киева на основании доказательств, представленных Генеральной прокуратурой Украины, постановил арестовать граждан РФ Зюганова, Жириновского, Шойгу, Тимченко и Малофеева за финансирование терроризма и призывы к нарушению территориальной целостности Украины.
 • НБУ продолжил резко снижать курс национальной валюты; 12,29 грн/$ (-11 коп), 16,50 грн/€ (-19 коп), 3,45 грн/10 руб (-4 коп). Котировки в течение дня колебались на уровне: 12,25-12,52 грн/$, 16,39-16,70 грн/€. НБУ вышел на биржу, однако это не сбило ажиотажный спрос на валюту. Регулятор поясняет, что резкий скачок связан с политической нестабильностью на прошлой неделе и надеется пополнить запасы валюты от продажи выручки сельхозпроизводителями. На торгах отрабатывались заявки на покупку валюты от 31 июля.
 • Президент Порошенко назначил экс-секретаря СНБО времен Кучмы Владимира Горбулина директором Национального  института стратегических исследований.
 • Государство решило увеличить уставный капитал НАК “Нафтогаз” на 63 млрд грн до 96,6 млрд грн, т.е. в три раза, путем выпуска дополнительных акций с сохранением права собственности у государства. Финансирование операции будет сделано путем обмена на облигации внутреннего государственного займа с доходностью не выше 14.3% годовых.