August 23, 2014

22.08.2014 Daily Highlights by “Digests & Analytics Ukraine” News Agency

Prime Minister Yatsenyuk gave an interview on to main Ukrainian TV channels, concerning key challenges Ukraine is facing

Ukraine

 • President Poroshenko conducted consultations with parliament fractions leaders, that according to the legislation in place should precede the dismissal of Verkhovna Rada, where he pointed out that dismissal doesn’t mean termination of activities, as deputies have to adopt significant amount of laws, including, ratification of the association agreement with the EU, amendments to the 2014 budget, 2015 budget, and the elections law.
 • Prime Minister Yatsenyuk gave an interview on to main Ukrainian TV channels, concerning key challenges Ukraine is facing, where he claimed that simple and clear to everyone Ukraine revival plan will be presented during next Government meeting on August 27. In his opinion, exchange rate of Ukrainian Hryvnya should be kept at the level of 12 UAH / 1$ in case the situation in the Country will stabilize. More than 3bln. $ have been reserved on NBU accounts for gas purchases in case compromise with Russia will be reached. But most probably this will not happen, as Russian mercenaries destroy coal mines in the east, that could make the situation in the energy sector even worse.

Хроніка подій дня 22.08.2014 від інформаційного агентства "Дайджести і Аналітика Україна"

Прем'єр-міністр Яценюк дав інтерв'ю провідним українським телеканалам з поточних проблем, що стоять перед країною

В Україні

 • Президент Порошенко провів консультації з лідерами фракцій парламенту, що згідно з законом повинні передувати розпуску Верховної Ради, на яких наголосив, що розпуск не означає припинення роботи, депутати повинні прийняти велику кількість законів, в тому числі, ратифікувати угоду про асоціацію з ЄС, внести зміни в бюджет поточного року і ухвалити бюджет наступного і змінити виборче законодавство.
 • Прем'єр-міністр Яценюк дав інтерв'ю провідним українським телеканалам з поточних проблем, що стоять перед країною, в якій він повідомив, що на засіданні уряду 27 серпня буде представлений простий і зрозумілий кожному план відродження України.
  Він вважає, що курс української валюти повинен триматися на рівні 12 грн/$ у випадку стабілізації обстановки в країні. На рахунках НБУ зарезервовано понад $3 млрд на покупку газу в разі досягнення компромісу з Росією. Однак, судячи з усього, цього не трапиться, тому що російські найманці знищують вугільні шахти і електростанції на сході, що зробить ситуацію в енергетиці особливо важкою.
  Говорячи про майбутні вибори парламенту, він запропонував домовитися про нову коаліцію заздалегідь, перерахував досягнення нинішнього уряду, повідомив, що кабінет міністрів завершив імплементацію угоди з ЄС, а депутати зобов'язані його ратифікувати до закінчення роботи парламенту.

Хроника событий дня 22.08.2014 от информационного агентства “Дайджесты и Аналитика Украина”

Премьер-министр Яценюк дал интервью основным украинским телеканалам по текущим проблемам, стоящим перед страной
В Украине
 • Президент Порошенко провел консультации с лидерами фракций парламента, которые по закону должны предшествовать роспуску Верховной Рады, на которых подчеркнул, что роспуск не означает прекращение работы, депутаты должны принять большое количество законов, в том числе, ратифицировать соглашение об ассоциации с ЕС, внести изменения в бюджет текущего года и принять бюджет следующего и изменить избирательное законодательство.
 • Премьер-министр Яценюк дал интервью основным украинским телеканалам по текущим проблемам, стоящим перед страной, в котором он сообщил, что на заседании правительства 27 августа будет представлен простой и понятный каждому план возрождения Украины.
  Он считает, что курс украинской валюты должен держаться на уровне 12 грн/$ в случае стабилизации обстановки в стране. На счетах НБУ зарезервировано более $3 млрд на покупку газа в случае достижения компромисса с Россией. Однако, судя по всему, этого не случится, так как российские наемники уничтожают угольные шахты на востоке, что сделает ситуацию в энергетике особенно тяжелой.
  Говоря о будущих выборах парламента, он предложил договориться о новой коалиции заранее, перечислил достижения нынешнего правительства, сообщил, что кабинет министров завершил имплементацию соглашения с ЕС, а депутаты обязаны его ратифицировать до окончания работы парламента.