August 17, 2014

16.08.2014 Daily Highlights by “Digests & Analytics Ukraine” News Agency

Ukraine
 • Pilot gas reverse pumping to Ukraine have just started from Slovakia.
  Slovakia and Ukraine started the test gas pumping, going to Ukraine in reverse scheme. Gas supply is being planned for September.
 • Based on the list of goods, provided by the International red Cross, Social Policy Minister Denisova  signed the order of humanitarian aid recognition for the shipment supplied by the  Russian “humanitarian convoy”. Ukrainian humanitarian aid is being already unloaded in Starobilsk and Severodonetsk.

Хроніка подій дня 16.08.2014 від інформаційного агентства "Дайджести і Аналітика Україна"

Розпочато тестову прокачку в Україну реверсного газу зі Словаччини.

В Україні

 • Словаччина та Україна почали тестову прокачку газу, що надходить в Україну за реверсною схемою. Початок промислових поставок газу намічено на вересень.
 • Міністр соціальної політики Денісова, на підставі переліку товарів, наданого Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, підписала наказ про визнання гуманітарною допомогою вантажу, що був доставлений "гуманітарним конвоєм" РФ.
  Українська гуманітарна допомога постраждалим регіонам вже розвантажується в Старобільську та Сєвєродонецьку.

Хроника событий дня 16.08.2014 от информационного агентства “Дайджесты и Аналитика Украина”

Словакия и Украина начали тестовую прокачку газа в реверсном направлении.
В Украине
 • Словакия и Украина начали тестовую прокачку газа, поступающего в Украину по реверсной схеме. Начало промышленных поставок газа намечено на сентябрь.
 • Министр социальной политики Денисова, на основании перечня товаров, предоставленным Международным Комитетом Красного Креста, подписала приказ  о признании гуманитарной помощью груза, доставленного  “гуманитарным конвоем” РФ.
  Украинская гуманитарная помощь пострадавшим регионам уже разгружается в Старобельске и Северодонецке.