July 25, 2014

24/07/2014 Daily Highlights by “Digests & Analytics Ukraine” News Agency

Prime Minister Yatsenyuk, speaking in Parliament, announced his resignation
Ukraine
 • Fractions “Svoboda”, “Udar” as well as 19 individual deputies, left the ruling coalition in Verkhovna Rada and therefore, the coalition has ceased to exist – this was announced in the Parliament by its speaker Turchynov. If new coalition will not be formed within 30 days, president has the right to dissolve parliament and appoint parliamentary elections in three months, on October 26.
 • Parliament Speaker Turchynov announced the dissolution of the Communist Party fraction, based on Verkhovna Rada regulation amendments, recently signed by the President Poroshenko. 
 • Prime Minister Yatsenyuk, speaking in Parliament, announced his resignation in response to the collapse of the ruling coalition and blocking of government decisions be the parliament, in particular, reforms of gas transportation system and the allocation of additional funds for the army. Deputies speculate that Prime Minister resignation should be approved by Verkhovna Rada. Mr. Groisman could be appointed as an Acting Prime Minister, as leaked on Facebook by Interior Minister Avakov. President Poroshenko requested Speaker to arrange the confidence vote for the government on July 25 and offered Yatsenyuk to continue to work until the election of the new parliament.

Хроніка подій дня 24.07.2014 від інформаційного агентства "Дайджести і Аналітика Україна"

Прем'єр-міністр України Яценюк подав у відставку

В Україні

 • З правлячої коаліції у Верховній Раді вийшли фракції ВО "Свобода" та УДАР, а також 19 позафракційних депутатів, коаліція припинила своє існування, - оголосив на засіданні парламенту спікер Турчинов. Тепер, якщо протягом 30 днів не буде сформована нова коаліція, президент має можливість розпустити Раду і призначити парламентської вибори через три місяці, тобто 26 жовтня.
 • Голова парламенту Турчинов оголосив про розпуск фракції КПУ, на підставі підписаних президентом Порошенко змін до регламенту Верховної Ради.
 • Прем'єр-міністр Яценюк, виступаючи у Верховній Раді, повідомив про свою відставку, у відповідь на розвал правлячої коаліції і блокування парламентом рішень уряду, зокрема, щодо реформування газотранспортної системи і виділенню додаткових коштів на армію.
  Парламентарії відзначають, що відставку прем'єр-міністра має затвердити Верховна Рада. Тимчасовим виконувачем обов'язків прем'єра може бути призначений Гройсман, повідомив у мережі фейсбук міністр внутрішніх справ Аваков.
  Президент Порошенко в листі на ім'я спікера висунув вимогу, щоб голосування  вотуму довіри уряду було проведено 25 липня і запропонував Яценюку працювати до виборів нового парламенту.

Хроника событий дня 24.07.2014 от информационного агентства “Дайджесты и Аналитика Украина”

Премьер-министр Украины Яценюк подал в отставку
В Украине
 • Из правящей коалиции в Верховной Раде вышли фракции ВО “Свобода” и УДАР, а также 19 внефракционных депутатов, коалиция прекратила свое существование, - объявил на заседании парламента спикер Турчинов. Теперь, если в течение 30 дней не будет сформирована нова коалиция, президент имеет возможность распустить Раду и назначить парламенсткие выборы через три месяца, т.е. 26 октября.
 • Председатель парламента Турчинов объявил о роспуске фракции КПУ, на основании подписанного президентом Порошенко изменениям в регламент Верховной Рады.
 • Премьер-министр Яценюк, выступая в Верховной Раде, объявил о своей отставке, в ответ на развал правящей коалиции и блокирования парламентом решений правительства, в частности, по реформированию газотранспортной системы и выделению дополнительных средств на армию.
  Парламентарии отмечают, что отставку премьер-министра должна утвердить Верховная Рада. Временным исполняющим обязанности премьера может быть назначен Гройсман, сообщил в сети фейсбук министр внутренних дел Аваков.
  Президент Порошенко в письме на имя спикера потребовал, чтобы голосование по вотуму доверия правительству было проведено 25 июля и предложил Яценюку работать до выборов нового парламента.